Garden in hachimanyama 2010

八幡山の庭
kaneko tatsuro kanekohiroyo landscape 2-33 shinike chiryu aichi japanshi_gong_li.html
kaneko tatsuro kanekohiroyo landscape 2-33 shinike chiryu aichi japanshi_gong_li.html